Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Pizzanpaistajat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.2.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Pizzanpaistajat ry, Y-tunnus 3175490-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Peltonen, [email protected], 040 521 4709

3. Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsen- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsen- / markkinointirekisterin ylläpitäminen sekä uutiskirjeen lähettäminen. Tietoja käytetään viestintään, markkinointiin, ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Käyttäjänimi
  • Lomakkeiden viestit

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sivuston lomakekentistä.

7. Evästeet

Käyttämällä sivustoa, hyväksyt sivustolla käytettävät evästeet – myös kolmannen osapuolen evästeet. Kolmannen osapuolen käyttämät evästeet ovat peräisin muilta organisaatioilta, joiden palveluita verkkosivusto käyttää (kuten esimerkiksi Google, Facebook)

Automaattisesti evästeiden avulla kerättyjen tietojen osalta käyttäjä voi vaikuttaa kerättäviin tietoihin seuraavin keinoin:

Google Analytics käytön estäminen

  • Käyttäjä voi estää tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan. Lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyitcsin JavaScriptia jakamasta sivuston käyntitietoja.

Evästeiden käytön estäminen

  • Käyttäjä voi estää evästeen selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen.

Sivuston yksityinen selaus

  • Yksityisellä selauksella käyttäjä voi selata sivustoja niin ettei käytetyistä sivuista tallenneta tietoja evästeiden avulla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta uutiskirjeen tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lisätietoa: ananas(at)pizzanpaistajat.fi