TIETOA YHDISTYKSESTÄ

Pizzanpaistajat ry


Pizzanpaistajat on aktiivinen ja kasvava yhteisö, joka edistää pizzakulttuurin kehittymistä ja antaa inspiraatiota kymmenille tuhansille pizzasta kiinnostuneille ympäri Suomen. Tavoitteenamme on, että Suomessa tehdään maailman parasta pizzaa!

Toimintamme näkyy parhaiten Pizzanpaistajat Facebook-ryhmässä, jossa käydään myös aktiivista ja hyvähenkistä keskustelua pizzanpaistamisen ympärillä ja vähän sen ulkopuoleltakin. Toimintamme on voittoa tavoittelematonta ja toiminnasta saadut tuotot käytetään pizzakulttuurin edistämiseen.

Yhdistyksestä tarkemmin

Pizzanpaistajat ry on talousvastuullinen voittoa tavoittelematon yhdistys, joka hallinnoi näitä kotisivuja sekä Facebook ja Instagram profiilia.

Yhdistyksen voimin pystymme toteuttamaan kaikkia yhdistyksen alaisia, Suomen pizzakulttuuria edistäviä projekteja. Mm. vuonna 2021 projekteihin kuuluu Pizzanpaistajien pizzaolut, koko kansan pizzakirja ja avoin tietokirjasto pizzailusta kotisivuilla.

Yhdistyksen yksi vahva missio on myös hankkia koko Pizzanpaistajat -yhteisölle etuja ja tarjouksia kannattajayrityksiltä sekä esim. maahantuoda yhteisölle laitteita ja tarvikkeita, joita ei muuten ole Suomessa saatavilla.

Pizzanpaistajat ry jäseniensä vapaaehtoisvoimin ylläpitää myös Pizzanpaistajat -Facebook ryhmää sekä Pizzanpaistajat kierrättää -Facebook ryhmää
Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 27.01.2021

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pizzanpaistajat ry ja sen kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pizzakulttuuria Suomessa ja levittää pizzaharrastusta.

Yhdistys haluaa tuottaa iloa ja hyvinvointia pizzanharrastajille järjestämällä tapahtumia, tuottamalla harrastusta tukevaa sisältöä ja tekemällä yhteistyötä myös pizzanpaistamista tukevien kaupallisten toimijoiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- tuottaa pizzanpaistamiseen liittyvää video-, kuva- ja tekstimuotoista sisältöä - järjestää opetusta ja koulutusta tapahtumien kautta (kilpailut, näytökset, kurssit, juhlat ja hyväntekeväisyystapahtumat) - pyrkii toimimaan pizzanpaistamisen kattojärjestönä ja voi kuulua jäsenenä alan kansainvälisiin järjestöihin - hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön ja vuokraa niitä jäsenille tai kaupallisille toimijoille vuokraa vastaan - ylläpitää omia internetsivuja ja Facebook-ryhmää, tai muita vastaavia kanavia - järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen - osallistuu jäsentensä välittömiin kustannuksiin, jotka ovat välttämättömiä yhdistyksen toiminnan toteuttamiseksi - voi hallinnoida ja omistaa kiinteistöjä, toimitiloja ja muuta omaisuutta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä esim. tilaisuuksien tai hyväntekeväisyystapahtumien järjestämiseksi.

3§ Jäsenet
Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, jota suosittelee vähintään kaksi varsinaista jäsentä.

Kannattajajäsenet
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksen perusteella kannattajajäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksellä voi olla myös yrityskannatusjäseniä.

4§ Jäsenen oikeudet
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta. Kannatusjäsenet voidaan kutsua yhdistyksen kokoukseen hallituksen toimesta. Kannatusjäsenet ovat oikeutettuja yhdistyksen jäsenetuihin, jotka määritellään hallituksen toimesta.

5§ Jäsenen velvollisuudet
Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Yrityskannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan vuotuisen yrityskannattajäsenmaksun.

6§ Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin / toiminnantarkastajan. Hallituksen toimikausi on 1.4.-31.3. eli tilikauden mukainen.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.

10§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on 1.4.-31.3.

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille / tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien / tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden vuosikokouksen. Vuosikokous järjestetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti kesäkuussa.

13§ Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

§ Kokouskutsutapa
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta sähköpostitse tai sähköisin pikaviestimin jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisenapuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

16§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja kiinteä omaisuus yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen hallituksen määräämällä tavalla.

MESTARIPAISTAJAT


Mestaripaistajille pizzan paistaminen ei ole pelkkä harrastus vaan elämäntapa.

Aito mestaripaistaja hioo pizzailutaitojaan mitä suurimmalla rakkaudella ja pieteetillä. Muinaisten käsityömestareiden tapaan hän myös jakaa tietoaan auliisti ja pyytettömästi kanssapaistajille. Sellaiset henkilöt muodostavat tämänkin yhdistyksen ydinjoukon.

MIKKO PELTONEN

The Godfather of Pizza


Olen toinen Pizzanpaistajat - Facebook ryhmän perustajista ja toimin myös Pizzanpaistajat ry:n hallituksen puheenjohtajana. Itse olen harrastanut pizzanpaistoa säännöllisesti nyt 10 vuotta. Olen ravintolayrittäjäperheestä, joten hyvä ja laadukas ruoka on ollut läsnä lapsuudesta saakka. Pizzaharrastus sai uuden sysäyksen kun raahasin terassille puulämmitteisen teräsuunin. Sen jälkeen ei ole kovin montaa viikkoa ollut milloin ei olisi pizzaa tehty.

Tärkeintä minulle pizzassa on taikina ja oikeanlainen paistaminen sopivassa lämpötilassa. Seuraavaksi tulee raikas ja hyvin maustettu tomaattikastike. Sitten vasta muut täytteet, tykkään testailla monia eri täytteitä ja makujen yhteensovittamista. Yleensä ne testit ei onnistu, mutta välillä saattaa löytyä oikeita makuhelmiä joukosta.

Lempipizzani on Napolilaisvaikutteinen, joka on kuohkeareunainen, rapeakuorinen, ilmava ja ohut. Lempitäytteet on porosalami, aurajuusto, lakkahillo ja balsamico. Tällaisen pizzan paisto tapahtuu noin 420 - 450°C asteisessa uunissa ja paistoaika on noin 60 - 90 sek.

Toinen todella suosittu pizza meidän perheessä on New York henkinen, halkaisijaltaan isompi, kauttaaltaan ohutpohjainen ja hyvin rapea pizza, jossa ei ole kuin muutama täyte. Tällaisen pizzan pystyy syömään käsin hyvin isoina slaisseina. NY -tyyliset pizzat pystyy paistamaan huomattavasti matalammissa lämpötiloissa, noin 300-350°C asteessa.

SAULI KAJOSAARI

Ovenman


Ja minä olen se toinen Pizzanpaistajat – Facebook ryhmän perustajista. Toimin Pizzanpaistajat ry:n hallituksen varapuheenjohtajana.

Olen toiminut viimeiset 18-vuotta erilaisissa tehtävissä grillien ja tarvikkeiden maahantuonnin- ja tukkumyynnin parissa. Vuosien aikana olen nähnyt grillauksen ja koko pihakokkailun kasvun varsinkin Suomessa ja Pohjoismaissa. Nykyään ihmiset panostavat pihakokkailussa, toki erilaisiin grilleihin, mutta myös enenevissä määrin laadukkaisiin pizzauuneihin ja -tarvikkeisiin. Vuonna 2020 pizzantekeminen hyppäsi kotipaistajien keskuudessa kuitenkin kokonaan uudelle tasolle ja hyvä niin.

Pizzanpaistoa on itse tullut tehtyä herkuttelu mielessä pitkään. Laadukkaan kotona paistetun pizzan valmistamiseen liittyviin asioihin, kuten jauhoihin, juustoihin ja muihin raaka-aineisiin sekä pizzaan liittyviin uuneihin ja tarvikkeisiin olen tutustunut vasta parin kolmen viimeisen vuoden aikana syvällisemmin. Napolilainen on se tämänhetkinen pizzatyyli, jota yritän oppia tekemään. Itseäni isommat pojat sanoo, että kun alkaa oman mielenmukaisen pizzan toistaminen onnistua, voi ohuesti ajatella jotain osaavansa. Itse en sellaista hetkeä ole vielä koskaan kokenut, joten hetken on oltava maaginen. Pizzapohjan maku ja täytteiden sopusointu on itselle tärkeä kriteeri. Sen myötä myös oma lempipizzakin vaihtelee onnistumisieni mukaan.

MARKO MIINALAINEN

Perfectpizzahunter


Olen tutkimusmatkailija, joka haluaa tutustua uusiin ruokakulttuureihin ja makumaailmoihin. Minulle on tärkeää, että pizza yhdistää ihmisiä. Pizzan avulla on helppo saada koko perhe mukaan yhteiseen tekemiseen, ja harvoin ystävätkään kieltäytyvät kutsusta tulla syömään pizzaa.

Pizza tuli ensimmäistä kertaa elämääni vuonna 2001, kun muutin Italiaan työkomennuksen takia. Muistan että ensimmäisten viikkojen aikana totesin aina ravintolassa syödessäni, että "tämä on parasta pizzaa mitä olen ikinä syönyt". Suomeen palattuani aloin tehdä itse pizzaa, ja yritin toistaa sen saman täydellisen makuelämyksen mitä sain Italiassa kokea.

Pizzanpaistajat Facebook -ryhmä antoi minullekin uuden sysäyksen pizzaharrastukselle. Opin paljon uutta pizzan tekemisestä. Ryhmän aktiivijäsenten kanssa on tullut ystävystyttyä, ja olen saanut valtavasti vinkkejä siitä miten kehittyä pizzanpaistajana. Täydellistä pizzaa metsästän edelleen.

Pizzanpaistamisen lisäksi harrastan valokuvausta ja matkailua. Erityisesti Lapista on tullut suosikkikohteeni, tai jopa toinen kotipaikkani. Suosikkipizzani vaihtuu säännöllisesti, koska eihän tutkimusmatkailija voi pysähtyä pitkäksi aikaa.

MIKKO NURMINEN

Nuba


Pizzaharrastukseni käynnistyi toden teolla hankittuani takapihalle kauniin portugalilaisen kiviuunin. Tutustuin erilaisiin resepteihin ja hurahdin pizzanpaistamisen maailmaan.

Pizzauunin rauhallinen lämmittäminen muutaman oluen kera on mitä mukavinta ajanvietettä vuodenajasta riippumatta. Lempipizzaani kuuluu ilmakuivattua kinkkua ja mozarellaa.

Olen järjestänyt aktiivisesti popup pizzapäiviä oman kodin takapihalla ja nyt viemässä pizzakulttuuria eteenpäin koko Suomessa.

KIMMO KAUTIAINEN

Mr Chianti


Minulla on takana yli 30 vuotta ruoka-ja juoma-alan kokemusta. Rahoitin nuorena liikunta-alan opiskelut menemällä Turussa baariin töihin. Sillä tiellä ollaan edelleen. Työkokemusta on karttunut baarimestarina useasta Turun ja Helsingin baareista, mm. Planet Hollywood Helsinki ja Ravintola Pravda. Lisäksi pyörin F1 Grand prix ”sirkuksen” Finlandia Vodka baarimestarina, Mika Häkkisen aikana, joten maailmaakin on vähän nähty.

Nykyisin olen avainasiakaspäällikkönä Altia Finland:ssa, Horeca myynnissä. Työssäni olen päässyt tutustumaan vuosien aikana sekä viiniin ja ruokaan ihan toden teolla. Pizzaharrastukseni saikin kunnon sysäyksen 2014 Italian Toscanassa, San Polo in Chiantissa, ravintola La Greppia:ssa. Siellä osallistuin pizzakouluun ja sen jälkeen ei ollut paluuta entiseen. Toscana alueena on minulle ”todellisuuspakolaiskeskus”, siellä on tullut vietettyä aikaa paitsi työn puolesta niin myös perheen ja ystävien kanssa.

Lempipizzani on napolilais-tyylinen pepperoni - n’duja jossa on lisäksi uunipaiston jälkeen lisättynä Ricotta- juustoa sekä tuoretta oreganoa. Tulinen N’duja ja raikas Ricotta toimii parina täydellisesti!

Viineissä olen koukussa Chianteihin! Tai no. Myös shamppanjat ja Chablis käy myös! Mitä muihin harrastuksiin tulee niin ykkösenä tennis ja sitten laskettelu.MIKAEL JOHNSSON

Mr Negroni


Olen Lohjalainen pizzanystävä joka nauttii pizzan valmistuksesta, hyvistä cocktaileista ja luonnossa liikkumisesta.

Pizzassa on hienoa sen monipuolisuus valmistustekniikan ja täytteiden osalta. Homma on jatkuvaa opiskelua ja kokeiluja. Erilaisten herkullisten täytteiden testailu tuo mukavan lisän tähän harrastukseen. Tryffelin maun voittanutta ei tietenkään löydy. Chianti on mieliviini pizzaillalliselle.

Pizzat ovat olleet itselle intohimo kauan, alkuun kokeilut pizzakivellä ja siitä testailut pizzan teosta kaasugrillissä ja Big Green Eggissä. Uuni 3:n osto lisäsi intoa hommaan entisestään ja siitä seurasi Ooni Pro ja Ooni Koda:n hankinnat. Nyt haaveissa isompi kiinteä pizzauuni.

Negroni on toinen intohimoni jossa eri ginit ja vermutit mahdollistavat aina erilaisen lopputuloksen. Kotibaarissani on jo 300 erilaista giniä joten täydellisen Negronin metsästys jatkuu…

MIKKO VALTONEN

Valtsu


Olen perheenisä, DIY-mies ja kokkaileva insinööri. Rakastan sitä fiilistä mikä tulee, kun onnistuu valmistamaan jotain herkullista ja syöjän naamasta näkee, että nyt tuli täysosuma. Tietyllä tavalla insinööriys näkyy myös kokkailuissani. Jos joku asia ei onnistu, niin sitten studeerataan, väännetään exceliä ja kokeillaan systemaattisesti niin kauan, että hittosoikoon onnistuu.

Pizzaa olen tehnyt kotioloissa satunnaisesti jo yli 20 vuotta, mutta todellinen disruptio hommaan tuli kesällä 2020. Oltiin tuttavapariskunnan luona kylässä ja sain maistaa oonituoretta napolilaista marinaraa. Se oli käsittämättömän hyvää ja tajusin ymmärtäneeni siihenastisen vähäpätöisen elämäni aikana pizzan täysin väärin. Päätin, että tämä pitää nyt häkätä, tätä on pakko oppia tekemään! Ensin uunissa, sitten pallogrillissä, kamadossa, Oonissa…ja nyt ajatuksissa siintää jo jonkun kupolin muuraaminen pihalle.

Pizzassa tärkeintä on maukas pohja ja soosi. Taikinan teen yleensä poolish-menetelmällä. Lempitäytteeni ovat savustettu pekoni, 'nduja ja chilihunaja. Harras pizzailu lähti napolilaisesta liikkeelle, mutta oma tyylini taitaa olla jo etääntynyt AVPN:n spekseistä. Sitä paitsi tykkään kokeilla ja tehdä vaihtelevasi oikeastaan kaikkia pizzatyylejä. Olen myös innokas grillaaja ja kamado lämpenee ainakin kerran viikossa vuoden ympäri.

"Don’t be foolish, do poolish!"

TUUKKA URPI

Urpi


Olen perheellinen foodie ja ammatiltani ohjelmistoarkkitehti. Olen ollut innostunut kaikesta ruokaan ja juomaan liittyvästä jo yli 15 vuoden ajan. Pizzanpaistamisen ohella harrastan ruokaa muutenkin melko laaja-alaisesti; leivon omat ruokaleipäni hapanjuureen, kasvatan chiliä, tomaatteja ja muita vihanneksia. Tuoreimmat innostukseni ovat hapattaminen ja oluen paneminen.

Ruoan maailma on täysin erilainen kuin ammattitaustani, mutta on niissä yhteistäkin. Pidän asioiden kokeilemisesta ja menetelmien opettelusta, mieluiten perinpohjaisesti. Välineistöön onkin kertynyt Ooni Fyran lisäksi grillejä, savustimia, sous vide -laite ja enemmän paistinpannuja kuin uskon tarvitsevani.

Kokkaamisessa erityisesti ns. peasant food on oma juttuni. Se on ruokaa, jossa yksinkertaisista ja edullisista aineista taiotaan mahtavia makuja. Ajatus sopii mainiosti myös pizzaan. Hyvään pizzaanhan tarvitaan vain erinomainen pohja ja muutama tarkkaan valittu täyte.

Minun kehuttiin tekevän ravintolatasoista pizzaa jo joitakin vuosia sitten, mutta mielestäni pohja ei ollut vielä silloin ihan kunnossa. Sitten sain päähäni opetella leipomaan hapanjuurella ja vakavampi ote leipomiseen osui lopulta myös pizzaan. Harrastus lähti laukalle, kun liityin Pizzanpaistajat-ryhmään ja huomasin, että ihmisten innostuneisuus ja sekavuusaste olivat hyvin lähellä omaani.

Pizzoista napolilaistyylinen on tämän hetken suosikkini. Myös ohuet ja rapeat taverna-tyyliset kuuluvat ohjelmistoon. Pizzatyylejä on valtava määrä, enkä ajatellut jättää yhtäkään testaamatta. Lempipizzojani ovat yksinkertaiset pepperonipizzat ja kasvispizzat, joissa on kauden täytteitä – Sipulia ja yrttejä, sieniä tai vain simppelisti juustoja.

"Pizza ei ole täydellinen silloin kun siihen ei voi enää lisätä mitään vaan silloin, kun siitä ei voi enää ottaa mitään pois."

JANNE KETTUNEN

Don Salute


Olen arkena IT-projektien kapellimestari ja vapaa-ajalla urheiluseuraa luotsaava perheenisä, jonka sydän sykkii italialaiselle kulinarismille. Ensimmäinen makumuistoni italialaisesta ruoasta juontuu 80-luvun alkupuolelle, kun matkustin Siciliaan ensimmäistä kertaa tätini luokse. Ihana tuoksu sekä maku al dente -pastasta tomaattikastikkeella ja runsaalla parmesaanilla on nauliintunut tarkasti muistiini. Myös italialainen yhteisöllinen ruoan kautta iloitsemisen kulttuuri on tehnyt minuun vaikutuksen jo noista ajoista lähtien. Nykyään Italiasta löytyy jo useampikin sukulainen ja traditioksi onkin muodostunut jokakesäinen matka Italiaan.

Oma pizzanpaistohistoriani sai alkunsa keväällä 2020, jolloin taloon tuli ensimmäinen pizzauuni. Rakkaus pizzan tekemiseen vei mennessään ja sen jälkeen pizzauuni onkin lämmennyt ahkerasti lähes viikoittain koko perheen iloksi. Tätä kirjoittaessani tänäänkin. Vehnän, oliiviöljyn, tomaatin, mozzarellan ja basilikan autenttinen liitto on ihmeellinen. Näiden komponenttien yhdistelmästä muodostuu vastustamaton makujen sinfonia, joka loksahtaa palapelin palasen lailla kielen makunystyröihin, ikään kuin siellä olisi ollut aikojen alusta paikka sille. Pizza on parasta yhdessä ja iloiten nautittuna.

"In omnibus partibus relucet totum – Kokonaisuus on osiensa summa"

RAMI OKSANEN

Paimion Donatello


Olen helsinkiläisyyttä opetteleva paimiolainen perheenisä ja vanhustyön ammattilainen. Gastronomia on ollut suuri intohimoni koko aikuisikäni ajan ja nautin retkistä erilaisten makumaailmojen äärille. Olen kisaillut grillauksen saralla ja ottanut mittaa itsestäni burger battleissa. Olen metsästänyt täydellisiä pihvejä ja hurahtanut pastan tekemiseen. Hapanjuurileivonta ja sushin valmistus kiehtovat minua myös paljon. Tämä matka ei onneksi tule koskaan valmiiksi, mutta hyvässä vauhdissa ollaan.

Alkusysäyksen italialaisen keittiön antimiin sain vuonna 2016 lomareissulla Roomassa. Italialainen ruoka myös ajoi minut kiinnostumaan syvemmin erilaisten juomien ja ruokien yhdistämisestä. Tavoitteellisempi pizzanpaistaminen alkoi luettuani lehdestä Pizzanpaistajat ry:stä ja yhdistyksen suurta suosiota saavuttaneesta Facebook-ryhmästä. Liityin heti itsekin Facebookkiin, mikä lopulta johdatti minut yhdistyksen toimintaan mukaan.

Olen pizzarepertuaarissani aika monipuolinen ja testailen mielelläni erilaisia pizzatyylejä. Tykkään rikkoa rajoja ja yhdistellä epätavallisiakin raaka-aineita. Toisinaan kehitän kokonaan uusia makumaailmoja. Yksi esimerkki tästä on Paholaisen ananashillo, jonka reseptin löydät sivustoltamme. Yhteisössä minut kuitenkin tunnetaan ehkä parhaiten hyväntekeväisyyspizzailusta, joka on minulle sydämen asia. Minusta hyvä pizza kuuluu kaikille. Harva asia tuottaa niin paljon hyvää mieltä kuin heikommassa asemassa olevien auttaminen ja ilahduttaminen. Helkkarin hyvän pizzan tarjoaminen on mitä parhainta hyvän tekemistä!

”Sellainen henkilö, joka syö pannukakkua ja hilloa, ei voi olla kauhean vaarallinen.” – Pikku Myy


Yhteistyössä Pizzanpaistajien kanssa


Pizzanpaistajat Facebookissa

Tervetuloa Facebookin pizzaharrastajien yhteisöön. Sieltä löydät vinkkejä, ohjeita ja reseptejä kotipizzanpaistoon!